ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ

Ο Κων/νος  Μπερτσιάς είναι τα τελευταία 4 χρόνια Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής της Ασφαλιστικής Εταιρίας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ».
Έχει διατελέσει στο παρελθόν Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, Πρόεδρος της επιτροπής του κλάδου  Αυτοκινήτου και Πληροφορικής, για 15 χρόνια  μέλος του Δ Σ της Ένωσης Ασφαλιστικών εταιριών Ελλάδος & έχει θητεύσει στα 40 χρόνια που εργάζεται στην Ασφαλιστική Αγορά σε διάφορες θέσεις ευθύνης, σε κορυφαίες εταιρίες του ασφαλιστικού  κλάδου. Συγραφέας δυο βιβλίων για τις ασφαλίσεις πυρός και έχει διδάξει σε διάφορους οργανισμούς ( Οικονομικό Πανεπιστήμιο, ΕΙΑΣ,ΕΛΚΕΠΑ κτλ) μαθήματα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος για πολλα χρόνια. Ήταν από τους κύριους συντελεστές εφαρμογής στη χώρα μας του συστήματος του φιλικού διακανονισμού  καθώς και της καινοτόμου υπηρεσίας του autohelp- φροντίδα ατυχήματος-.